BLI MED SOM FRIVILLIG

Gig-foreningen, som arrangerer festivalen, er en ideell organisasjon, og overskuddet fra festivalen går i sin helhet til neste års arrangement. Vi er avhengige av frivillige for å få en god gjennomføring, og for å holde kostnadene nede. Å være frivillig er både gøy og meningsfylt.

Vi trenger frivillige til mange oppgaver: vakthold, billettsjekk, servering, rigging, rydding, renhold og artistkontakt.

Etter festivalen arrangerer vi en frivilligfest på Åstjern – med full servering. Bli med!

Send en epost til post@giggigokk.no hvis du er interessert.