BLI MED SOM FRIVILLIG

Som frivillig under Gigg i gokk jobber du én dag og får den andre gratis. Gigg-foreningen, som arrangerer festivalen, er en ideell organisasjon, og overskuddet fra festivalen går i sin helhet til neste års arrangement. Og vi er avhengige av frivillige for å få en god gjennomføring disse dagene, samt holde kostnadene nede. Å være med som frivillig kan være både gøy og meningsfylt.

Vi trenger frivillige til mange oppgaver: vakthold, billettsjekk, servering, rigging, rydding, renhold og artistkontakt.

Etter festivalen arrangerer vi en frivilligfest på Åstjern – med full servering. Bli med!

Send en epost til post@giggigokk.no hvis du er interessert.